facebook

Mindset & Persoonlijk leiderschap: Creëer je eigen succes

Je wilt je medewerkers de gelegenheid geven om met meer inspiratie, energie en vanuit verbinding met zichzelf en hun omgeving te werk te gaan.

Je wilt hen inzicht bieden in hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat over het behalen van hun zakelijke en persoonlijke doelstellingen. Het is voor de organisatie van belang dat elke medewerker eigenaarschap neemt over zijn/haar doelen.

In deze training gaan de deelnemers aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van hun werkend en persoonlijk leven door zich de eigenschappen van effectief leiderschap eigen te maken. Ze leren hoe zij de schepper zijn van hun eigen realiteit en wat ervoor nodig is om deze te veranderen. Van reactief naar pro-actief, van moeten naar willen, van eigen gewin naar gezamenlijk belang en van wensen naar doen zijn de transities die jouw medewerkers door zullen lopen in deze training.

Voor wie

Medewerkers binnen een organisatie – functies op HBO-niveau

Aantal personen:

Minimaal 6 – Maximaal 12 per groep

Duur:

3 dagen van 9.00 – 17.00

Investering:

Vaste prijs per dagdeel in overleg & reiskosten

Het beoogde resultaat voor organisatie & medewerker:Medewerker heeft inzicht in eigen persoonlijk leiderschap en weet hoe hij/zij de regie kan nemen middels pro-actief handelen zodat doelen gesteld en succesvol gerealiseerd kunnen worden

Medewerker begrijpt hoe hij interne en externe samenwerkingen tot win-win situaties kan leiden voor beide partijen.

Medewerkers beschikt over de tools om een evenwichtiger persoonlijk management te voeren wat leidt tot meer (werk)geluk. 


Mogelijke verhoogde employability dankzij meer eigenaarschap op eigen doelen waardoor beter resultaat behaald wordt.

Tijdens deze training werken we met:

De 7 eigenschappen voor effectief leiderschap van Stephen R. Covey

Persoonlijke en zakelijke groei middels zelfreflectie


Medewerker maakt bewust de connectie tussen zijn/haar persoonlijke drijfveren en de zakelijke doelstelling

Opbouw training:

Dag 1:

Ik sta aan het roerDag 2:

Ik doe wat telt & Creëer win-win’s

Dag 2:

Ik zorg goed voor de ander & voor mijzelf

Uiteraard hoor ik graag wat jouw wensen zijn en maak ik deze training prikkelend voor specifiek jouw organisatie/medewerkers. Natuurlijk is het geen éénzijdig verhaal, maar is de training enorm interactief. De kernwoorden van deze training zijn: leren, delen, mindset voor persoonlijk leiderschap, ontwikkelen, connecten met je innerlijke drive, focus op je zakelijke doelen, strategie, actie nemen en zoveel meer.

Neem contact op met mij om samen door te spreken wat er mogelijk is

Op mijn testimonialpagina en op mijn LinkedIn profiel kunt u vele voorgaande ervaringen lezen van cliënten/deelnemers over de samenwerking met mij als hun coach/trainer en de resultaten die dit hen gebracht heeft.